Infosessie 06-03-2018: Belgisch-Nederlandse mogelijkheden in R&D&I samenwerking

Setting: Begin 2017 werd de cluster “IBN Offshore Energie” opgezet met de steun van VLAIO (het Vlaamse Agentschap voor Ondernemen en Innoveren). Deze clusterwerking in dit “Innovatief BedrijfsNetwerk (IBN)” groepeert een 40-tal bedrijven en zet verder in op de reeds bestaande innovatie samenwerking binnen OWI-Lab waarin Sirris, VUB en UGent de kennispartners zijn. Het doel van deze clusterwerking is om industrieel onderzoek en innovatie binnen de offshore energiesector (= offshore wind, wave & tidal energie) te ondersteunen en te faciliteren. Onze lidbedrijven zijn actief over de hele waardeketen (geotechnisch onderzoek, ontwerp & ontwikkeling, installatie, component manufacturing, O&M, monitoring, drone inspectie,…). Samenwerkingen initiëren tussen de leden onderling behoort tot één van de doelstellingen.

Daarnaast willen we samenwerking stimuleren over de grenzen heen in soortgelijke clusterwerkingen, en dit zowel met bedrijven als gelijkgestelde kennispartners. Een aantal van onze clusterleden is tevens zowel in België als in Nederland actief. Met het oog op de verdere uitbereidingsplannen rond offshore wind capaciteit in Nederland (sommige niet ver weg van de bestaande Belgische concessies) zetten we deze infosessie op. Doel van deze sessie is om de Nederlandse RD&I actoren en hun expertise roadmap beter te leren kennen, alsook om de mogelijk subsidiekanalen voor O&O tussen België (Vlaanderen) – en Nederland onder de loep te nemen. We geven ook enkele voorbeelden van voorgaande BE-NL samenwerkingen (Link2Innovate trajecten; JIP Wifi, H2020…). Deze sessie kan ook een uitstekend moment zijn om mogelijke Nederlandse partners te leren kennen (match-making).  

We organiseren deze sessie in overleg met TKI Wind Op Zee. De leden van deze werking met een Belgische link zullen ook uitgenodigd worden op deze info sessie.

Programma: 

 

  • 12.30u: Onthaal
  • 13.00u: TKI Wind Op Zee - Bob Meijer (Directeur)
  • 13.30u: TNO – Gerard van der Weijde (Project Manager) 
  • 14.00u: Pauze / koffie 
  • 14.30u: Vlaio - Jozef Ghijselen (O&O adviseur) 
  • 15.00u: IBN Offshore Energie – Pieter Jan Jordaens (Cluster Manager) 
  • 15.30 – 17u: netwerkmoment

 

Locatie: Universiteit Gent (UGent) – exacte locatie en zaal volgt na inschrijving

Inschrijven: indien u wenst deel te nemen aan deze infosessie – stuur dan een bevestigingsmail naar 

Pieter Jan Jordaens voor 20/02/2018. 

Meer info over onze werking: www.offshoreenergycluster.be